Iulia starší

Iulia [jú-], 39 př.n.l. - 14 n.l., dcera císaře Augusta a jeho první manželky Scribonie. Provdala se nejprve za Marcella, pak za Agrippu a konečně za Tiberia. Pro neřestný život ji Augustus (2 př.n.l.) vypověděl z Říma.