Illicinus

Illicinus Pietro . †29. 3. 1582, humanista it. pův.; 1547-49 prof. univ. v Krakově, 1550 ve Vídni. Od 1552 působil v Trnavě, od 1572 círk. hodnostář olomoucké arcidiecéze. Vydal řadu lat. spisů, z nichž část byla přeložena do češtiny.