Iancu

Iancu [janku] Avram, 1824 - 10. 9. 1872, rumunský rev. demokrat; jeden z vůdců rev. 1848-49 v Sedmihradsku. Vystudoval práva, byl představitelem mladých rumunských intelektuálů, usiloval o nár. a sociální vysvobození sedmihradských Rumunů; velel rev. armádě.