IHS

IHS, a) řec. IHΣ - tři začáteční písmena slova Iésus psáno řeckou abecedou; b) lat. Iesus hominum salvator (Ježíš, spasitel lidstva) zkratka uživaná jezuity; neoficiální krédo a monogramistický znak jezuitského řádu.