Mezinárodní sdružení leteckých dopravců

Mezinárodní sdružení leteckých dopravců, angl. International Air Transport Association, IATA - organizace let. spol. s ústředím v Montrealu; zal. 1919 a reorganizována 1945. Slouží k zajišťování bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti let. dop., zejm. spoluprací mezi podniky, které ji provozují.