Mezinárodní radioamatérská unie

Mezinárodní radioamatérská unie, angl. International Amateur Radio Union, lARU - organizace pro podporu mez. spolupráce radioamatérů vysílačů a zastupování jejich zájmů na mez. radiokomunikačních konferencích; zal. 1925, bez stálého sídla.