Hotowetz

Hotowetz [-c] Rudolf, 12. 10. 1865 až 16. 8. 1945, č. burž. národohospodář. 1903-17 vedoucí sekretář pražské obchodní komory, 1920-21 min. obchodu a živností a ministr zahr. obchodu, poté předseda a vládní komisař Všeobecného penzijního ústavu. V obchodní politice zastával liberální stanovisko, a dostával .se tak do rozporu s ochranářskými požadavky některých prům. odvětví; propagoval hosp. sblížení podunajských států.