Hodinová-Spurná Anežka

Hodinová-Spurná Anežka, 12. 1. 1895 - 1. 4. 1963, č. veř. činitelka, pracovnice kom., ženského a mírového hnutí. Od 1921 členka KSČ, 1929-38 poslankyně NS; 1939 emigrovala z pověření strany do Velké Británie, kde se stala členkou vedení čs. kom. emigrace a posléze i členkou čs. státní rady. 1945-54 a od 1958 členka, 1954-58 kandidátka ÚV KSČ, od 1945 poslankyně a 1945-60 místopředsedkyně NS; od 1952 předsedkyně Výboru čs. žen. Ř. rep. (1955).