Hayova-Herránova smlouva

Hayova-Herránova smlouva, konvence uzavřená 22. 1. 1903 mezi amer. státním tajemníkem J. M. Hayem a kolumbijským min. zahr. E. Herránem o zajištění kontroly USA nad budoucím Panamským průplavem. USA získaly pronájem průplavního pásma na 99 let s právem prodloužení; smlouva 12. 8. 1903 odmítnuta kolumbijským parlamentem, USA inscenovaly v Panamě rev., země se formálně osamostatnila a uzavřela s USA smlouvu o pronájmu území na stavbu průplavu na neomezenou dobu. V. t. Hayova-Bunau-Varillova smlouva.