Haugvic z Biskupic

Haugvic z Biskupic Mikuláš, † po 1490, č. šlechtic; hejtman tzv. černého pluku, jádra žoldnéřské armády uh. krále Matyáše Korvína. Po jeho smrti (1490) byl získán do služeb Vladislava Jagellovského.