Granada město Španělsko

Granada, provinční m. v již. Španělsku na úpatí Sierry Nevady, 670 m n.m.; 240 661 obyv. (2001) srov. 246 600 obyv. (1981). Arch. památky maurské (Alhambra), renesanční. Velký tur. ruch. Muzea, observatoř. Univ. (zal. 1526-31). - G. v antice Illiberis, m. zřejmě kelt. založení, známé Řekům, dostalo se pod vliv Foiničanů, od 206 př.n.l. římské. Součást Baetiky, vzestup významu m. za muslimského panství. Od 1238 hl.m. granadského emirátu. Rezidencí emírů byla Alhambra (později občasné sídlo špan. králů). Dobytí G. kastilskými a aragonskými vojsky 2. 1. 1492 ukončilo reconquistu. Upadek m. v důsledku utlačování a deportace Maurů a Morisků. Za fašist. puče 1936 jedno z hl. center vzpoury proti rep. vládě. - Prům. potr., hut., keramiky, chem., obuvnický, text., tabákový. Dop. křižovatka; letiště.