Ghaza město

Ghaza, Gaza - Palestinská administrativa, přístavní m. jv. pobřeží Středozemního moře; 398 300 obyv. (2002) srovnej 118 000 obyvatel (1967). Prům. text., oděvní, obuvnický, nábytkářský. Vývoz citrusů. - Ve starověku obývána Amority; od pol. 2.tis. př.n.l. pod eg. nadvládou. Okolo 1200 př.n.l. se G. úspěšně bránila Izraelitům, ale vzápětí dobyta Filištíny (hl.m. jednoho z jejich knížectví). Pro svou výhodnou polohu i později často měnila majitele; V 1967 obsazena Izraelem, 13. 9. 1993 součastí palestinské samosprávy podobně jako Západní břeh řeky Jordán.