Eforos

Eforos, kolem 400 - kolem 330 př.n.l., řec. historik. Napsal první řec. všeobecné dějiny (Historia koinón práxeón ) o 29 knihách (jeho syn Démofilos připojil 30. knihu); zachytil v nich řec. dějiny od stěhování Dórů do své doby.