Ebeczky

Ebeczky [ebecki] Stefan, 1670-1719, kurucký generál; kapitán levického hradu. V protihabsburském stavovském povstání vedeném Františkem II. Rákoczim dosáhl E. hodnosti gen. Po porážce povstání vydal užhorodský hrad císařským vojskům.