Eastman

Eastman [ístmen] George, 12. 7. 1854 - 14. 3. 1932, amer. technik a průmyslník; zabýval se výzkumem a podnikáním v oboru fot. Zavedl do výroby fotoaparát Kodak (1888) a zal. firmu Eastman Kodak Company. Pro T. A. Edisona zhotovil film s perforací pro kinematograf. přístroj.