East London

East London [íst landen], afrikánsky Oos-Londen - přístavní m. v Jihoafr. rep. v Kapsku u Indického oceánu; 409 339 obyv. (1996) srov. 160 600 obyv. (1980). Prům. automobilový, gumárenský, text., farm., hračkářský, kožedělný. Dop. křižovatka (žel., silniční, letiště, přístav). Muz., galerie. Automobilová závodní dráha. E. L. zal. 1847.