Dolní Rakousy

Dolní Rakousy, něm. Niederösterreich - spolková země v sv. Rakousku; 19 170 km2, 1,55 mil. (2001) srov. 1,41 mil. obyv. (1971), spolkové m. Vídeň. SZ patří k č. masívu, SV je Mor. pole, J již náleží k Alpám. Ložiska ropy a zemního plynu. Zeměd. pěstuje vinnou révu, obilí, ovoce, řepu cukrovou. Rozvinutý prům. stroj., text., automobilový, dřevozpracující, pap., celulózy, energetiky. Nejprům. rak. spolková země. D. R. se vyvinuly z pohraniční Východní marky zal. v 9. a obnovené v 10.st. (Ostmark, 996 poprvé Ostarrichi, Osterreich; č. název Rakousy odvozen od hradu Raabs). Od 976 markrabství, od 1156 dědičné vévodství. 1246-47 a 1251-76 pod vládou Přemyslovců, do 1918 Habsburků.