Divadlo na Vinohradech

Divadlo na Vinohradech, div. v Praze, zal. 1907 na Král. Vinohradech v Praze; budova div. postavena podle plánů A. J. Čenského. 1919 se D. n. V. stalo pouze činoherním souborem. 1929 otevřelo pobočnou scénu Městské komorní div. a soubor se změnil na Městská div. pražská. 1950 byl rozdělen na Městská divadla pražská a Ústřední div. čs. armády (později Divadlo čs. armády a od 1967 Divadlo na Vinohradech). V souč. patří k D. n. V. i činoherní scény Činoherní klub a Komorní div. - Režiséry a um. šéfy D. n. V. byli mj. K. H. Hilar (1913-20) a O. Ostrčil (1914-19), J. Kvapil (1921-28), J. Bor (1930-36), B. Stejskal (1936-41), J. Frejka (1945-50), J. Škoda (1951-60), Z. Míka (od 1970). - R.pr. (1967, 1982).