Dhulnúovci

Dhulnúovci, muslimská dyn. berberského pův., vládnoucí v Toledu po rozpadu córdobského chalífátu 1036 až 1085.