Dhlo-Dhlo

Dhlo-Dhlo, komplex zřícenin v Zimbabwe (asi 60 km vých. od Bulawaya), pocházejících pravděpodobně ze 17.st.; je tvořen četnými stěnami ze žulových bloků s ozdobnými reliéfy.