Dháka provincie

Dháka, Dacca - provincie v již. Bangladéši v deltě Gangy-Brahmaputry; 31 008 km2, 26,26 mil. obyv. (1981), provinční m. Dháka.