detrakce

detrakce [lat.], geol . odlamování, odtrhávání úlomků rozpukaného skalního podloží přimrzajícím a pohybujícím se ledovcem.