D-glycerová kyselina

D-glycerová kyselina, organická látka, CH2OHCH(OH)COOH, dihydroxypropanová kys.; bezbarvá sirupovitá kapalina. Její fosforečné estery (1,3-bisfosfoglycerová a 3-fosfoglycerová kys.) hrají význ. roli v glykolytickém odbourávání sacharidů.