Purkyně Cyril

Purkyně Cyril, 27. 7. 1862 - 5. 4. 1937, český geolog, přírodovědec; prof. ČVUT v Praze. Dr.h.c. UK (1932). 1919-34 první ředitel Státního geologického ústavu ČSR.