Cchao Cchao

Cchao Cchao, 155-220, čín. feudál, vojevůdce a literát. Podílel se na potlačení povstánt Žlutých turbanů, odstranil posledního potomka císařské rodiny z dyn. Chan; ovládl sev. Cínu, kde zal. stát Wej. Z jeho lit. díla zachováno 23 básní a spisy o válečnictví. U dvora shromáždil se svými syny C. Pchejem a C. Č,em plejádu vynikajících básníků, zvanou básníci období Tien-an.