Caban Andrej

Caban Andrej, 7. 12. 1813-2. 5. 1860, sl. nár. buditel. Zakl. nedělních škol a vesnických knihoven. Přívrženec štúrovského hnutí, člen výboru Tatrína. Podporoval slovenské národní instituce.