Cabal

Cabal [kebel], pejorativní ozn. představitelů angl. kat. aristokracie (cabala znamená též angl. intrika) podporující zákulisní snahy Karla II. o získání převahy nad parlamentem; název odvozen z počátečních písmen ministrů (Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington, Lauderdale), kteří získali postupně moc 1667-71. Členové vlády se podíleli na uzavření tajného spojenectví Karla II. s Ludvíkem XIV.; 1672 vláda podpořila královo Prohlášení shovívavosti - ang. Declaration of Indulgence - o zrovnoprávnění katolíků s anglikány, které však 1673 parlament zrušil; 1673-74 museli představitelé C. v důsledku Test Actu opustit státní úřady.