CPT-teorém

CPT-teorém, kvantová teorie pole zákl. teorém, podle kterého je teorie elementárních částic současně invariantní vzhledem ke kombinaci nábojové konjunkce (C), prostorové inverze (P) a inverze času (T). Mj. z něho vyplývají vlastnosti antičástic. V.t. parita.