cytopatický efekt

cytopatický efekt, CPE, st. označení cytopatogenní efekt - důsledek působení některých virů na buňku. Virus po proniknutí do buňky zvrátí její fyziol. funkce ve svůj prospěch a zahubí ji. Při rozpadu buňky se uvolní nově vytvořené virové částice. Tento proces lze sledovat i v buněčné kultuře infikované virem, v níž vznikají tzv. plaky, tj. místa, kde došlo k c. e. a tedy k rozpadu buněk. Tvorba plaků v buněčné kultuře je virologickou metodou používanou ke stanovení počtu infekčních jednotek viru, tzv. titrací.