C obecně

C, 1. fyz. zn. pro coulomb; 2. mat. zn. pro římskou číslici 100, zkratka pro lat. slovo centum; 3. chemická zn. uhlíku. °C, fyz. zn. pro Celsiův stupeň, vedlejší jed. teploty; 0°C = 237,15 K (kelvina); 4. c (t.j. malé písmeno) - fyz. zn. pro předponu centi- t.j. označení setiny, 10-2. Též označní pro jed. curie - rychlost světla ve vakuu.