Brahmaputra

Brahmaputra [sanskrt, syn boha Bráhmy], čín. Ja-lu-cang-pu-ťiang - ř. v Číně (Tibet), Indit (Asam) a Bangladéši; dlouhá 2 960 km, povodí 935 000 km/2. Údolí horní B. odděluje Transhimálaj od Himálaje jako Ja-lu-cang-pu-ťiang, po proříznutí Himálajem jako Dihang; posléze protéká širokou nížinou jako B., v níž větví své řečiště. Soutokem záp. ramene (Jamuna) s Gangou (stř. roč. průtok 14 000 m/3 za s) vzniká společný tok Padma, která jako Meghna na dolním toku obou ř., B. a Gangy, ústí do Bengálského zálivu rozsáhlou deltou (44 000 km/2). B. je splavná asi 1 300 km od ústí.