Baudouin de Courtenay

Baudouin de Courtenay [boduen de kurtene] Jan Niecislaw, 13. 3. 1845 až 3. 11. 1929, pol. jazykovědec; člen kor. Petrohradské AV (1897). Patří k nejvýzn. představitelům pol. a rus. jazykovědy. Zabýval se hl. obecnou jazykovědou a slavistikou, stal se prvním průkopníkem fonologie. Napsal přes 300 jaz. prací (Zarys historii języka polskiego - Náčrt dějin polského jazyka).