Belzebub

Belzebub, pův. jméno jednoho z ugaritských bohů (Baal-Zebub - Pán much), v žid. náb. zevšeobecněn v původce všeho zla a nečistoty, démon. Jako vládce říše mrtvých a pekelné kníže se B. objevuje i v kř. náb. (Satan) a v mystických směrech myšlení středověké Evropy.