BMI

BMI, z angl. zkr. Body Mass Index [body más indeks] - hodnota sloužící k posouzení adekvátnosti hmotnosti dané osoby ve vztahu k její výšce. Vzorec, používaný k výpočtu BMI, je váha (v kg) dělená druhou mocninou výšky (v m), např. muž o váze 75 kg a výšce 1,75 m má BMI 24,49 - (75/1,75 x 1,75 = 75/3,0625 = 24,4897). Hodnota v rozmezí 18-25 je považována za přiměřenou váhu, je-li nižší než 18, jde o podváhu, v rozmezí 25-30 jde o nadváhu a nad 30 o obezitu. BMI je ale hodnota sloužící především ke statistickým účelům, proto je vhodné brát u jednotlivců rovněž v úvahu tělesnou konstituci, pohlaví apod.