Báb teolog

Báb (brána víry, brána příchodu Spasitele), asi 1819 - 9. 7. 1850 (popraven), vl. jm. Alí Muhammad, zakl. náb.-sociálního hnutí za reformu islámu v Persii. V.t. bábismus; bábistická povstání 1848-1852.