Báb obec

Báb, obec v Nitrianský. kr., okr. Nitra; 1 282 obyv. (1980). Výzk. ústav tabákového průmyslu.