Bábá Táhir Urján

Bábá Táhir Urján, 1000-po 1055, perský básník. Psal čtyřverší s mystickoerotickou tematikou a arab. psaná pojednání. Č. výbor veršů Pláč Bábá Táhirův .