Avempace

Avempace, lbn Bádždža Abú Bakr Muhammad, konec l l.st. - 1139, arab. filozof; žil v muslimském Španělsku, vezír, později uvězněn. Svůj filoz. systém .opíral o novoplatónskou teorii emanace. Cílem existence mu bylo spojení lidského rozumu s univerzálním činným rozumem. Anticipoval teorii dvojí pravdy.