August III.

August III., 17. 10. 1696-asi 5. 10. 1763, od 1733 pol. král a saský kurfiřt (jako kurfiřt Fridrich August II.); na polský trůn dosazen ruskou vojenskou intervencí. Jeho zahraniční politika vedla ke zpustošení Saska za válek o dědictví rakouské (A. III. dočasně usiloval o získání Moravy).