Aravakové

Aravakové, velká skupina jaz. a kult. příbuzných kmenů jihoamer. Indiánů (Goahirové, Ipurinové, Mojové, Parecíové, Tainové, Waikové) hl. v Brazílii, na sev. pobřeží Již. Ameriky, Brit. Guayany a dříve i na Velkých Antilách (Dominikánská rep., Haiti, Trinidad), kde byli téměř vyhubeni Španěly už v 16.st., z Malých Antil byli v 15. st. vytlačeni Kariby. Asi 30 000 osob. Zemědělci, lovci, rybáři a sběrači; vyspělé hrnčířství, zpracování zlata za studena. Jazyky tvoří aravackou rodinu. A. byli první Indiáni, které spatřil Kolumbus.