Albánci

Albánci, Shqiptar, Skipetaři - národ hl. v Albánii (asi 2,7 mil.) a sousedních zemích (asi l,5 mil.). Původem z protoilyrsko-tráckých kmenů, ovlivněni Slovany. Dělí se na dvě etnogr. skupiny (Ghegové, Toskové), rozdíly se postupně stírají. Jaz. patří k indoevr. rodině.