4.7.1776

4.7.1776, Deklarace nezávislosti Spojených států amerických, ang. Declaration of Independence - provolání ze 4. 7. 1776, v němž byla vyhlášena nezávislost USA. Deklarace byla přijata ve Filadelfii na 2. kontinentálním kongresu představitelů angl. kolonií v Americe, autorem byl T. Jefferson. Vyhlašovala oddělení angl. kolonií v Americe od metropole a vytvoření samostatného státu - Spojených států amerických, právo lidí na život, svobodu, rovnost, právo na povstání proti útlaku, státní suverenitu. Nepodařilo se prosadit zrušení otroctví. 4. červenec je slaven jako Den nezávislosti - Independence Day.