10 egyptských ran

10 egyptských ran, deset katastrof, které podle Starého zákona seslal Bůh na Egypt jako trest za to, že faraón odmítal propustit židovský národ z otroctví. 1. rána: voda se změnila v krev, 2. rána: žáby, 3. rána: prach se proměnil v komáry, 4.rána: mouchy, 5. rána: dobytčí mor, 6. rána: neštovice, 7. rána: kroupy, 8. rána: kobylky, 9. rána: třídenní hustá tma, 10. rána: smrt všech prvorozených synů, včetně faraónova.