1,2-dichlorethan

1,2-dichlorethan [dy-ó-etan, řec.], ethylendichlorid, ethylenchlorid - bezbarvá kapalina těžší než voda, t.v. 83,7 °C. Vyrábí se např. adicí chloru na ethylen. Používá se jako rozpouštědlo např. tuků, olejů, pryskyříc, kaučuku.