1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan

1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan, HCH, C6H6Cl6, chlorovaný cykloalkan. Z teoreticky možných devíti stereoizomerů (viz stereoizomerie) má forma γ silné insekticidní účinky. Vyrábí se fotochemickou adicí chloru na benzen. H. je zákl. preparátů gamexan, lindan, hexachloran.