-oid

-oid [řec.], koncovka vyjadřující podobnost, shodnost vlastností (elipsoid).