α-brombenzylkyanid

α-brombenzylkyanid [-ó-nyd, řec. + arab.], slzná látka, chemicky stálá. Po dosažení prahové koncentrace (1,5 . 10-4 mg 1-1) vyvolává slzení a pálení v očích.