živnatka

živnatka, zastaralé ozn. pro stř. vrstvu oční koule (tunica vasculosa bulbi , uvea ). Obsahuje cévnatku, řasnaté těleso a duhovku.