železobeton

železobeton, železový beton, vyztužený beton - betonové stavivo vyztužené ocelovou výztuží. Spojení betonu v jeden staticky spolupůsobící celek, kompozit, je zajištěno soudržností, která není porušována tepelnými změnami, protože oba materiály mají prakticky stejnou teplotní roztažnost. Beton přejímá v průřezu tlak. Výztuž přejímá tah a musí se umísťovat v místech konstrukce namáhaných tahem. V.t. předpjatý beton.