štítová výztuž

štítová výztuž, ohrazující výztuž, posuvná výztuž - hor . druh pohyblivé mechanizované důlní výztuže k zajištění prac. prostorů ve stěnových porubech. Používá se tam, kde se prac. prostor musí chránit u stropu, popř. i ze strany závalu. S. v. se používá též při stěnování v lávkách s mezistropem z uhlí. Ve š. v. je otvor, kterým se vypouští uhlí z mezistropu.